Logo
 

Superbody Szabályzat 2018

2018. 11. 09.
.

 

 

Superbody szabályzat 2018

 

 

I. rész:
általános szabályok

 

 

 

1. Előszó

 

A Superbody a Scitec Nutrition táplálékkiegészítő gyártó és forgalmazó vállalat testépítő versenye 1998 óta. A Superbody célja a testépítés és kapcsolódó sportágak, az egészséges életmód, a szakszerű, egészséges sporttáplálkozás és táplálékkiegészítés népszerűsítése.

 

A Superbody nagy költségvetésű, nagy díjazású sportrendezvény, ahogy a szervezőket elsősorban és legfontosabb szempontként a sport és a sportszerűség eszméi vezérlik.

 

A Superbody bajnoknak sportolóhoz méltó megjelenésű, sportolóhoz méltó jellemű, egészséges, esztétikus, a cég imázsa szempontjából reprezentatív versenyzőt kell a bíróknak választaniuk.

 

A Superbody nyílt, magyar amatőr verseny. Minden magyar állampolgár, határon túli magyar (akkor is, ha hivatalosan nem magyar állampolgár), valamint Magyarországon élő, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár indulhat, ha a kategóriák felételeinek megfelel.

 

 

2. A versenykiírás

 

A versenykiírást a verseny szervezői teszik közzé minden évben a verseny dátuma előtt. A versenykiírás tartalmazza a kategóriákat, a kategóriák kritériumait és az általános szabályokat a rendezvényre vonatkozólag. A versenykiírást a szervezők minden évben felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. A kiírástól a szervezőknek joguk van eltérni, szükséges esetekben akár a verseny napján is, de a Superbody Szabályzat irányelveit követni kell.

 

 

 

3. Díjazás

 

A díjazást a Superbody szervezői a szervezési időszakban állapítják meg. 

 

 

 

4. A bírói kar

 

A Superbody versenyen hét bíró, egy vezetőbíró és egy felvezetőbíró végzik a bíráskodás feladatait. A vezetőbíró feladata a verseny levezetése, a versenyzők irányítása a hangosítás segítségével, a pózok és utasítások bemondása. 

 

A felvezetőbíró verseny közben a színpadon tartózkodik, ő állítja a versenyzőket megfelelő pozícióba, pontozási feladatai nincsenek.

 

A bírói kar tagjait a Superbody szervezői jelölik ki. 

 

A versenyre minimum 14 bírót kell kijelölni, a kategóriabeosztásokat pedig sorsolással kell eldönteni. A bírók sorsolása legkésőbb a verseny előtti napon történik. A kategóriabeosztásokat a bírók a verseny napján, a verseny előtti bírói értekezleten kapják meg. A bírói sorsolás során tartalék bírók is kijelölésre kerülnek: ha esetleg egy bíró egy számára kijelölt kategóriában nem tud pontozni (pl. halaszthatalan ügye van, rosszul lesz, stb.), akkor sem lesz fennakadás a verseny menetében.

 

A bírók a bírói asztaloknál végzik a pontozást, mindenki a számára kisorsolt helyen. A versenyen a vezetőbíró is pontoz, de at ő pontozólapja csak akkor kerül felhasználásra, ha egy bíró hibás pontozólapot ad le és nem tudja a pontozólapok összeszedésekor azonnal kijavítani.

 

 

 

 

 

5. A versenyzők értékelése

 

A bírók feladata, hogy vizuális észlelés útján, szakmai szempontok szerint értékeljék a versenyzők fizikumát. Mivel egzakt, matematikai vagy egyéb módon értékelni nem lehet (mint pl. a fekvenyomást, ahol a kinyomott súly számít), így természetesen az értékelésben megjelenik a bírók szubjektív véleménye vagy ízlése. Ezért a versenyen hét bíró pontoz, hogy a szubjektivitásnak minél kevesebb szerepe jusson az értétkelésben.

 

A bíróknak azt kell értékelniük, amilyen fizikumot a versenyző meg tud mutatni a verseny napján a színpadon. Ha a versenyző nem jól pózol és nem tudja előnyösen megmutatni a fizikumát, a bíróknak a nem előnyös helyzetet kell értékelni, csakis azt pontozhatják, amit látnak. (A bíróknak nem feladatuk “kitalálni”, hogy a versenyző hogyan nézne ki, ha jól pózolna.)

 

A bírók a versenyzőket a számukra kiosztott pontozólapokon értékelik. A pontozást kiértékelő csapat “pontozólap összeszedő” tagja minden kategória előtt kiosztja az előre kinyomtatott pontozólapokat, majd a felvezetőbíró felsorakoztatja a versenyzőket a színpadon.

 

Amennyiben a versenyzők egy sorban elférnek egymás mellett, a bírók egyszerre értékelik mindannyiukat. Egyéb esetben a felvezetőbíró csoportokban állítja őket a színpadon kijelölt helyre, a többieket pedig az előtérben levő csoport értékelésének végéig a színpad hátterébe.

 

A pontozólapokon a kategóriában versenyző sportolók sorszáma van feltüntetve függőleges oszlopban, valamint a fordulók számának megfelelő rubrika a versenyzők sorszáma mellett.

 

A versenyen helyre pontozás zajlik: a bíróknak a versenyző sorszáma melletti rubrikákba kell beírniuk az általuk adott helyezést. A bírók feladata, hogy minden színpadon levő versenyzőt minden fordulóban helyre pontozzanak.

 

A versenyen kategóriák függvényében egy, kettő vagy három forduló van.  A pontozólapon annyi rubrika található, ahány forduló van a kategóirákban. Minden fordulóhoz be kell írni a helyezést, majd a bíróknak alá kell írniuk a pontozólapot.

 

A bíróknak lehetőségük van a pontozólapra jegyzetelni, de a kiértékeléskor csak az számít, amit a versenyzői sorszámok melletti rubrikákba írnak.

 

A hibás vagy nem kitöltött pontozólapot az összeszedő munkatárs nem fogadja el és felszólítja a bírót, hogy pótolja a hiányzó helyezéseket vagy javítsa ki az esetleg értelmezhetetlen helyezést. 

 

Amennyiben a bíró ezt nem teszi meg vagy nem tudja megtenni, a vezetőbíró pontozólapja lesz az övé helyett érvényes.

 

 

Kihívások

 

A bírók a teljes mezőny  (ún. line-up) megtekintése után ún. kihívásokat tesznek. Ekkor tudják a bírók véglegesen eldönteni, hogy közülük kinek pontosan hányadik helyezést adnak.

 

Egy kategóriában minimum kettő, maximum négy kihívás lehet. Az első kihívásban ki kell hívni az első hat helyezettet  színpad közepére.

 

 A második kihívásban ki kell hívni a 7.-10.-ig helyezettet, esetleg az 6.-10.-ig helyzettet, ha a hatodik hely kétséges.

 

A harmadik kihívásban ki kell hívni a tizediken felüli helyezetteket, ha a kategóriában legalább tizennégyen vannak. 

 

Ha szükséges, ezután ki lehet hívni újra az első hat helyezettet.

 

 

 

Döntetlenek feloldása

 

Amennyiben két versenyző azonos pontszámot ér el a végeredményben, az ún. döntetlenek feloldása szabályt kell alkalmazni, de ha a tét az első és második hely, a bíróknak jogában áll a két versenyzőt újra kihívni és lepontozni.

 

A döntetlenek feloldása módszer során a pontokat kiértékelő személy megnézi, melyik versenyzőnek van több elönyös helyezése. Tehát például ha a tét az első hely, az a versenyző fog nyerni, akinek több első helyezés szerepel a pontozólapján, ha a tét a negyedik hely, az a versenyző nyer, akinek több negyedik helynél jobb helyezése van.

 

 

 

A pontozási rendszer

 

A versenyző a verseny során a bírók pontszámaiból pontokat gyűjt, de mivel helyre pontozás zajlik, a cél minél kevesebb pont gyűjtése.

 

Ha a verseny több fordulós, a versenyzőnek végső értékeléskor annyi pontja lesz, amennyi a fordulókban szerzett pontok összege. A pontok még nem a helyezést adják meg, hanem a szerzett pontok mennyisége alapján alakul ki a sorrend.

 

A pontozási rendszer az átlagtól legjobban eltérő két helyezést nem veszi figyelembe, illetve ha a pontok egységesek, akkor két helyezést nem vesz figyelembe.

 

Azaz hét bíró adott pontjából két adott helyezés értéke mindig leesik. Ha a pontozás nem egységes, akkor az átlagtól eltérő két helyezés értéke fog leesni, vagyis “téves helyezések”. 

 

Ennek a rendszernek a célja az esetleges bírói tévedések kiküszöbölése, hiszen a bíróknak csak szubjektíve van lehetőségük eldönteni  a helyezéseket és nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Ez a rendszer kiküszöböli az elfogultságot, a szándékos félrepontozást, vagy a szándékos előny adását is. (Tehát hiába pontoz valaki a saját versenyzőjének, ha a többi bíró nem így látja, a pontja leesik.)

 

Példa: testépítő kategóriában három forduló van. Ha valaki minden fordulóban mind a hét bírónál első helyet szerez, akkor fordulónként 7 pontja van, de ebből 2 leesik, 5 marad, így összesen 15.

 

Ha a versenyzőnek egy fordulóban 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1 helyezései vannak, a 3. és 2. helyezés le fog esni és szintén 5 pontja lesz a fordulóban.

 

Ha egy versenyzőnek valami véletlen folytán  2, 3, 6, 8, 1, 2, 4 helyezései vannak, akkor a rendszer ki fogja számolni a pontok átlagát. 26/7=  3,71. Ezután megnézi, hogy a 3,71-es átlagtól melyik két helyezés esik legtávolabb (8, 1) így le fogja venni az 1. és a 8. helyezést, így a versenyzőnek a fordulóban 17 pontja lesz.

 

 

 

A pontok kiértékelése

 

A pontozás kiértékelése független, zárt rendszerben zajlik. Az értékelést nem a szervező cég (Scitec Nutrition) munkatársai, hanem versenyzőktől és kluboktól független, külsős csapat végzik. A kiértékelés külön helyiségben zajlik, a kiértékelés folyamatába sem a bíróknak, sem a szervezőknek, sem a versenyzőknek beleszólása nincs. A kiértékelés számítógépen zajlik, a kiértékelést végző személy csak a versenyzők sorszámát és a helyezéseiket látja, az eredményt a számítógép adja ki. 

 

A kiértékelés során az összeszedő személy a pontozólapokat azonnal a kiértékelő helyiségbe viszi, majd a kiszámolt eredményeket nyilvántartásba veszik és továbbítják a vezetőbírónak, a műsorvezetőnek és  az oklevelekért felelős személynek.

 

 

Általános értékelési szabályok

 

Általános verseny szabály: a versenyzőnek megfelelő felkészültségűnek kell lennie, rendelkeznie kell a kategóriában elvárt ruházattal, csak olyan barnítót használhat, amelyet a versenykiírás nem tilt és versenyzésre alkalmas állapotban kell megjelennie, azaz nem lehet fertőző beteg és nem lehet ittas vagy bódult állapotban.

 

A fenti szabályok ellen vétő személyeket a szervezők diszkvalifikálják. A versenyre kirívóan felkészületlenül érkező versenyzőket a szervezők diszkavifikálják és  bírói döntés alapján azonnal eltávolítják a színpadról.

 

 

 

 

A versenyző általános fizikai és esztétikai állapota

 

A Superbody-n kizárólag fizikailag és testi struktúrájukat tekintve is egészséges személyek indulhatnak. 

A versenyzőnek nem lehet olyan mozgásszervi problémája, amely akadályozza a színpadi mozgásban vagy a pózolásban. 

 

A versenyzőknek sztenderd versenyzői kondícióban kell megjelennie.

 

A tetoválásokat értékelésnél figyelembe kell venni: amennyiben az összképet, az izmok láthatóságát zavarja, a látványnak megfelelően kell pontozni.

 

 

 

Pózolás

 

A versenyzőknek el kell sajátítania a megfelelő pózolást.  Azt a versenyzőt, aki a pózokkal egyáltalán nincs tisztában, a bíróknak utolsó helyre kell tenniük. Ha a versenyző a pózokat nem gyakorolta vagy nem jó sajátította el, illetve nem tud megfelelően pózolni és ezért előnytelenül mutatja meg magát, hátrányba kerül, mert a bírók csak azt értékelhetik, amit a színpadon látnak. 

 

Rosszul pózoló versenyző nem nyerhet versenyt, a bírók nem “becsülhetik meg” valakinek a fizikumát, csak azt értékelhetik, amit látnak. 

 

A verseny egyes kategóriáinak más-más kiértékelési szempontjai vannak. Nyilván egy Bikini kategóriában nem számít az izomzat mérete, míg egy testépítő kategóriában igen. Testépítő kategóriában maximálisan száraznak kell lenni, Athletic vagy Bikini kategóriában ez nem megengedett. 

 

 

A szimmetria értékelése

 

Alapvető, hogy mindegyik kategóriában értékelik a szimmetriát. A szimmetria kifejezés itt általánosságban az arányosságot jelenti. Minden kategória versenyzőinek követelmény, hogy a kategóriában megfelelő arányossággal kell rendelkezni. 

 

A szimmetria értékeléséhez az aranymetszés szabályt veszik figyelembe. Az aranymetszés-arány a természetben, így az emberi testben is meglévő arányosság, amely úgy vonatkoztatható az emberi fizikumra, hogy egyszerűen azt látjuk szépnek és arányosnak, amely testalkat lehető legjobban megfelel az aranymetszés arányainak. 

 

Ilyenkor a bírók gyakorlatilag csak az alakot (sziluettet) nézik, abból állapítják meg, hogy a versenyző

 

- alsó és felsőteste arányban van egymáshoz, (Törzs és láb hossz.)

- a versenyző derék és vállszélesség-aránya megfelelő-e,

- a versenyző végtagjainak hossza megfelelő-e,

- a végtagok részeinek aránya megfelelő-e (Pl. alkar/felkar arány)

- az izomzat arányai megfelelőek-e, (Van-e elmaradt vagy túlfejlett testrész.)
- megvan-e a kategóriában minimálisan szükséges definíció.

 

 

 

 

 

II. rész:


A kategóriák elvárásai és a kategóriák lebonyolítása

 

 

 

 

A testépítő kategóriák értékelése (Tinédzser, Újonc, Open, Grand Prix)

 

 

Elvárások: a testépítő kategóriákban a cél a minél fejlettebb és minél jobb kondícióban levő izomzat bemutatása a lehető legjobb testarányok megtartása vagy kialakítása mellett. 

 

A versenyzőknek száraz, azaz zsírmentes és a lehető legjobban vízmentes fizikumot kell produkálnia. A jó fizikum arányos, az izomzat kerekded, a versenyző izmai mélyen szeparáltak.

 

Ruházat: testépítő póznadrág. Barnítás szükséges. A kategóriák konkrét elvárásait (súlykorlát stb.) a versenykiírás tartalmazza.

 

A testépítő kategóriákban három forduló van: szimmetria, izmosság, szabadpóz.

 

 

1. forduló: szimmetria

 

A testépítő kategóriák első fordulójában, az első, ún. szimmetria fordulóban a versenyzőket a “szimmetria értékelése” c. pontban leírtak szerint értékelik. 

 

Négy alapfordulatot kell bemutatni:

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

 

2. forduló: izmosság

 

A második forduló az izmossági forduló, ahol  hét kötelező pózt kell bemutatni:

 

1. Kettősbicepsz szemből.

2. Mell-csípő.

3. Oldalbicepsz.

4. Oldaltricepsz.

5. Kettősbicepsz hátulról.

6. Hát-csípő.

7. Has-láb.

 

+1 legizmosabb póz.

 

Ez utóbbi póz nem kötelező, a vezetőbíró saját hatáskörben kérheti.

 

 

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Az izomzat fejlettsége.

- Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)

- Szeparáció. (Elválnak-e egymástól az izmok, van-e mély árok a nagyobb izomrostok között.) 

- Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)

- Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)

- Kondíció, vagy szárazság. (Víztelen, barázdált felületű-e az izomzat.)

 

 

Az ún. definiált izomzat alapkövetelmény, megmutatja, hogy rendesen felkészült-e a versenyző: ha a versenyző fedett, jól látható zsírréteg található rajta, egyértelműen hátrányosan kell értékelni még akkor is, ha az izomzata fejlettebb egy definiáltabb versenyzőtársánál. (Mivel ezt a fedettség miatt nem tudja megmutatni, nem számít.)

 

A közhiedelemmel ellentétben az erezettséget nem kell értékelni a bíróknak, a felkészültséget az izmok közötti mély szeparáció és a barázdált felületű izomzat mutatja, melyek közül az előbbi a jobban értékelendő.

 

Ha a versenyző megfelelően felkészült, az értékelésénél a szimmetria számít elsőként, másodsorban az izomzat fejlettsége és harmadikként a szárazság. 

 

Ez úgy értelmezendő, hogy  két felkészült, hasonló tömegű versenyző közül a jobb szimmetriával rendelkező - arányosabb - versenyző nyer még akkor is, ha a másik versenyző szárazabb.

 

Kisebb tömegű, de szimmetrikusabb és szárazabb versenyző nyer a nagyobb tömegű, nem jó arányú versenyző ellen.

 

Két hasonló szimmetriájú versenyző közül a szárazabb nyer, ha izomtömegben nincs nagy különbség. 

 

Bár a szimmetria a legfontosabb szempont, természetesen a jobb szimmetriájú versenyzőt is meg lehet verni jelentősebb jobb izomtömeggel és szárazsággal.

 

Úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy a három fő szempontból amelyik versenyző kettőben jobb, az fog jobb helyezést kapni. 

 

 

3. forduló: szabadpóz

 

A testépítő kategóriában harmadik forduló is van, a szabadpóz. Ez egy versenyző által választott zenére, saját maga által kitalált pózoló kűr, amely tetszőleges  elemeket tartalmaz, akár szórakoztató elemeket is. 

 

A jó szabadpóz természetesen tartalmazza a kötelező pózokat vagy legalábbis olyan pózokat, amelyek előnyösen mutatják be a versenyző fizikumát. A bíróknak értékelni kell a versenyző kreativitását, a választott zenét, a színpadi mozgást, a pózok között átmeneteket és a szórakoztató jelleget is, de mindezt a versenyző fizikumával arányban kell figyelembe venni.

 

Egyértelmű, hogy a verseny nyolcadik helyezettje nem verheti meg az előző két fordulóban első helyen álló versenyzőt csak azért, mert jobb a szabadpóza, hiszen a fizikumát is értékelni kell, de a szabadpóz fordulóban kaphat akár 2-3 hellyel jobb helyezést is, vagy másik versenyző rosszabbat.

 

A szabadpóz forduló célja, hogy némileg kompenzálni lehessen olyan genetikai vagy strukturális adottságokat, amelyeken edzéssel nem lehet változtatni, ezáltal kicsit kiegyenlitődjenek az esélyek.

 

A Superbodyn nem minden kategória szabadpózát pontozzák le a bírók, egyes kategóriákban a szabadpóz csak szórakoztató céllal van jelen.

 

 

 

 

 

 

A testépítő kategóriák lebonyolítása

 

  

 

 

Tinédzser

 

 

1. Négy alapfordulat, nincsenek kihívások

2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

3. Szabadpóz. A bírók a szabadpózt nem pontozzák

 

 

 

 

Újonc

 

 

1. Négy alapfordulat, nincsenek kihívások

2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

3. Szabadpóz. A bírók a szabadpózt nem pontozzák.

 

 

 

 

Open

 

 

1. négy alapfordulat, nincsenek kihívások

2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

3. szabadpóz. A bírók a szabadpózt pontozzák.

 

Open kategóriában a nevezők számától függően a mezőnyt ketté kell osztani a magasságok átlaga szerint úgy, hogy a két kategóriában egyforma számú versenyző legyen. Az Open 1 - Open 2 kategória első öt helyezettje alkotja az O kategóriát. 

 

 

 

 

Grand Prix

 

 

1. négy alapfordulat, nincsenek kihívások

2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

3. szabadpóz. A bírók a szabadpózt pontozzák.

 

 

 

 

 

Athletic kategória értékelése és lebonyolítása

 

 

 

 

 

Atlétikus fizikum kategória. 

 

Az elvárás szimmetrikus, arányos, definiált, de nem száraz, nem mélyen szeparált izomzat. Az ideális versenyző definált, tökéletesen látható hasizomzattal, szeparált, de nem keresztcsíkos combokkal, széles, kerek vállakkal, de nem testépítő tömeggel rendelkezik.  A túl száraz, vízhajtózott izomzatot a bírók lepontozzák.

 

Ruházat: testépítő póznadrág, barnítás szükséges. A kategóriák konkrét elvárásait (súlykorlát stb.) a versenykiírás tartalmazza.

 

Az Athletic kategóriákban három forduló van: szimmetria, izmosság, szabadpóz.

 

 

1. forduló: szimmetria

 

Az első, ún. szimmetria fordulóban a versenyzőket a “szimmetria értékelése” c. pontban leírtak szerint értékelik. 

 

Négy alapfordulatot kell bemutatni:

 

 

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

 

2. forduló: izmosság

 

A második forduló az izmossági forduló, ahol hét kötelező pózt kell bemutatni:

 

1. Kettősbicepsz szemből.

2. Mell-csípő.

3. Oldalbicepsz.

4. Oldaltricepsz.

5. Kettősbicepsz hátulról.

6. Hát-csípő.

7. Has-láb

 

 

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Az izomzat fejlettsége.

- Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)

- Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)

- Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)

- Kondíció. (Zsírmentes-e az izomzat.)

 

 

Az ún. definiált izomzat alapkövetelmény, megmutatja, hogy rendesen felkészült-e a versenyző: ha a versenyző fedett, jól látható zsírréteg található rajta, egyértelműen hátrányosan kell értékelni még akkor is, ha az izomzata fejlettebb egy definiáltabb versenyzőtársánál. (Mivel ezt a fedettség miatt nem tudja megmutatni, nem számít.)

 

Ha a versenyző megfelelően felkészült, az értékelésénél a szimmetria és az esztétika számít elsőként, másodsorban az izomzat fejlettsége.

 

Ez úgy értelmezendő, hogy  két felkészült versenyző közül a jobb szimmetriával rendelkező - arányosabb - versenyző nyer.

 

 

3. forduló: szabadpóz

 

A szabadpóz egy versenyző által választott zenére, saját maga által kitalált pózoló kűr, amely tetszőleges  elemeket tartalmaz, akár szórakoztató elemeket is. 

 

A jó szabadpóz természetesen tartalmazza a kötelező pózokat vagy legalábbis olyan pózokat, amelyek előnyösen mutatják be a versenyző fizikumát.  Az Athletic kategóriákban a szabadpóz csak szórakoztató céllal van jelen.

 

 

 

Az Athletic kategória lebonyolítása

 

1. Négy alapfordulat, nincsenek kihívások

2. 7 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6- helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

3. Szabadpóz. A bírók a szabadpózt nem pontozzák.

 

 A bírók a tizedik helyezésig pontoznak, azon felül minden versenyző 11. helyezett lesz.

 

Athletic kategóriában a nevezők számától függően a mezőny ketté kell osztani a magasság átlaga szerint úgy, hogy a két kategóriában egyforma számú versenyző legyen. 

 

 

 

 

 

 

Body Fitness kategória értékelése és lebonyolítása

 

 

 

 

Atlétikusan izmos női fizikum kategória. 

 

Elvárások: nem túl nagy tömegű, de jól látható izomzat, ívelt comb, kerek váll, izmos karok, látható V alak és hátizom, rajzos hasizmok. Az ideális versenyző definált, tökéletesen látható hasizomzattal, szeparált, de nem keresztcsíkos combokkal, széles, kerek vállakkal, de nem testépítő tömeggel, hanem abszolút nőies formákkal rendelkezik.  A bírók értékelik az összhatást és a szépséget, de ez utóbbi nem lehet előny a fizikummal szemben.  Nem testépítő kategória: a kategóriába túl izmos sportolókat a bírók lepontozzák.

 

Ruházat: bikini, magas sarkú cipő. Barnítás szükséges. 

 

Body Fitness kategóriában négy alapfordulat van:

 

 

 

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Arányosság

- Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)

- Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)

- Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)

- Kondíció. (Zsírmentes-e az izomzat.)

- Összkép, beleérve a színpadi mozgást és megjelenést.

 

 

A Body Fitness kategória lebonyolítása

 

 Négy alapfordulat, max. 4 kihívás: 1.-6- helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

 

 

 

 

 

 

Bikini kategória értékelése és lebonyolítása

 

 

 

 

Atlétikus, sportos, modell alkatú női fizikum kategória. 

 

Elvárások: látható, de moderált méretű izomzat, arányos testalkat, jó alak, kerekded vállak, kerek fenék, izmos, de nem szeparált és nem vastag combok, nem száraz és csíkos izomzat, de alacsony testzsírszázalék. A legfontosabb a szépség, az egészséges, fitt kinézet, az összhatás. A kategóriába túl izmos, túl száraz versenyzőket, illetve a túlságosan kihívó viselkedésű versenyzőket a bírók lepontozzák.

 

Ruházat: bikini, magas sarkú cipő. Smink, frizura, barnítás szükséges. 

 

Bikini kategóriában négy alapfordulat van:

 

 

 

 

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Nőies arányosság.

- Formás, sportos alak, csak annyi izomtömeggel, ami egy jó alakot meghatároz.

- Kerek fenék, enyhe combhajlító szeparáció, halványan látható hasizmok, kerek, enyhén szeparált vállak, a kategóriának megfelelően izmos végtagok.

- Arc és test szépsége.

- Színpadi mozgás, prezentáció.

- Kisugárzás.

 

 

 

A Bikini kategória lebonyolítása

 

 

1. “I” séta: egyesével bejönnek a versenyzők a színpad közepére a vezetőbíró elé, majd a felvezetőbíró beállítja őket a helyükre. Az “I” séta közben a versenyző prezentálja a fizikumát.

 

2. Négy alapfordulatok max. 4 kihívás: 1.-6- helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

 

Nagy létszámú mezőny esetén (14+) a bírók először kiválasztják azt, akit az első tíz legjobbnak gondolnak, ez alapján a vezetőbíró meghatározza a tíz versenyzőt. Az a tíz versenyző lesz helyrepontozva,  A bírók a tizedik helyezésig pontoznak, azon felül minden versenyző 11. helyezett lesz. 

 

Bikini kategóriában a nevezők számától függően a mezőnyt ketté kell osztani a magasság átlaga szerint úgy, hogy a két kategóriában egyforma számú versenyző legyen. 

 

 

 

 

 

 

Wellness kategória értékelése és lebonyolítása

 

 

 

Atlétikus női fizikum kategória. 

 

Elvárások: nem túl izmos, arányos testalkat, jó alak, szép bőr, jó kisugárzás és összhatás. Átlagos, jó kondíció, de szálkásság és szeparáció nem szükséges. A kategóriába túl izmos, túl száraz versenyzőket, illetve a túlságosan kihívó viselkedésű versenyzőket a bírók lepontozzák.

 

Ruházat: bikini, magas sarkú cipő. Smink, frizura, barnítás szükséges. 

 

Wellness kategóriában négy alapfordulat van:

 

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Nőies arányosság.

- Formás alak.

- Kerek fenék, lapos has, kerek vállak.

- Arc és test szépsége.

- Színpadi mozgás, prezentáció.

- Kisugárzás.

 

 

 

A Wellness kategória lebonyolítása

 

 

1. “I” séta: egyesével bejönnek a versenyzők a színpad közepére a vezetőbíró elé, majd a felvezetőbíró beállítja őket a helyükre. Az “I” séta közben a versenyző prezentálja a fizikumát.

 

2. Négy alapfordulatok max. 4 kihívás: 1.-6- helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

 

 

 

 

 

 

 

Womens Physique kategória értékelése és lebonyolítása

 

 

Női testépítő kategória . 

 

Elvárások: feljett, de nőies izomzat, alsó és felsőtest izomzat szeparáció, a lehető legjobb testarányok megtartása vagy kialakítása mellett. 

 

A versenyzőknek száraz, azaz zsírmentes és vízmentes fizikumot kell produkálnia. A jó fizikum arányos, az izomzat kerekded, a versenyző izmai mélyen szeparáltak.

 

Ruházat: bikini, nincs magas sarkú cipő.

 

Womens Physique kategóriában két forduló van.

 

 

 

 

1. forduló :szimmetria. 

 

Négy alapfordulat:

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

 

2. forduló: Izmosság

 

 Öt kötelező póz:

1. Kettősbicepsz elölről. (Nem ökölbe szorított, hanem nyitott kézzel, nőiesen.)

2. Oldalbicepsz. (A bírók felé néző láb nyújtott, azonos oldali kar előre a lábbal párhuzamosan nyújtva.)

3. Kettősbicepsz hátulról. (Nem ökölbe szorított, hanem nyitott kézzel, nőiesen.)

4. Tricepsz. (A bírók felé néző láb nyújtott, azonos oldali kar függőlegesen megveszítve, hátul csukló fogással.)

5. Has-láb.

 

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Az izomzat fejlettsége.

- Az izmok fejlettsége egymáshoz képest arányos-e. (Van-e elmaradt testrész.)

- Szeparáció. (Elválnak-e egymástól az izmok, van-e mély árok a nagyobb izomrostok között.) 

- Izomformák. (Megfelelően kerekded formájúak ill. íveltek-e az izmok.)

- Izomtapadások. (Megfelelő-e pl. egy adott izomhas hossza.)

- Kondíció, vagy szárazság. (Víztelen, barázdált felületű-e az izomzat.)

 

 

 

 

A Womens Physique kategória lebonyolítása

 

 

1. négy alapfordulat, nincsenek kihívások

2. 5 kötelező póz, max. 4 kihívás: 1.-6- helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

 

 

 

 

 

Mens Physique kategória értékelése és lebonyolítása

 

 

Férfi strandfazon fizikum kategória. 

 

Elvárások: izmos, szálkás, de nem túl nagy tömegő, arányos fizikum. Látható hasizmok, kerek váll, izmos kar, kockás has, szeparált izomzat. A bírók az alsótestet csak az arányok megállapításánál veszik figyelembe. A kategóriában elsősorban az esztétikum számít. A túl izmos, testépítő szintű fizikumot lepontozzák.

 

Ruházat: térd alá érő strandnadrág.  Barnítás szükséges. 

 

Mens Physique kategóriában négy alapfordulat van:

 

 

 

1. Alapállás szemből.

2. Alapállás bal oldalról.

3. Alapállás hátulról.

4. Alapállás jobb oldalról.

 

A bírók a következőket értékelik:

 

- Egészséges, esztétikus kinézet,

- Arányos, fejlett fizikum.

- Felsőtest szeparáció.

- Összhatás.

- Kisugárzás.

 

 

 

A Mens Physique kategória lebonyolítása

 

 

1. Négy alapfordulat max. 4 kihívás: 1.-6. helyezett, 7.-10. helyezett, 10+ helyezettek, ha szükséges újra az 1-6. helyezett.

 

Nagy létszámú mezőny esetén (14+) a bírók először kiválasztják azt, akit az első tíz legjobbnak gondolnak, ez alapján a vezetőbíró meghatározza a tíz versenyzőt. Az a tíz versenyző lesz helyrepontozva,  A bírók a tizedik helyezésig pontoznak, azon felül minden versenyző 11. helyezett lesz. 

 

A Mens Physique kategóriában a nevezők számától függően a mezőny ketté lesz osztva a magasság átlaga szerint úgy, hogy a két kategóriában egyforma számú versenyző legyen. 

 

 

 

 Superbody hivatalos oldal a letölthető szabályzattal

 

 

 

 

 

 

 

 Ez nem akciófilm, nem vicc, nem túlzás: megtörtént!
Óriási kockázat, hogy nem jut be az Olympiára: Big Ramy 19-re húz lapot?
Mostanában megint felröppentek a pletykák Jay Cutler visszatérésének kapcsán, aminek az oka az, hogy állítólag nem csak jó formában is van, hanem egyre vastagabb.
Termékajánló
%
3 kg 
 / 4.5
20%   14 990 Ft  
11 990 Ft
60 kap. 
 / 4.9
 
2 840 Ft
%
6 kg 
 / 4.8
33%   29 980 Ft  
19 990 Ft
1000 gr. 
 / 4.7
 
8 290 Ft
Képgaléria
Képgalériánkban jelenleg
104350 fénykép található.
Superbody 2006
Papp Zoltán
Superbody 2006 Papp Zoltán
Superbody 2014
Superbody 2014
Kereső |  NapiTop |  HetiTop |  HaviTop |  Ízelítő

Videó Ajánló
Red Rock Reality 15.
Red Rock Reality 15.
Red Rock Reality 21.
Red Rock Reality 21.
Kereső |  NapiTop |  HetiTop |  HaviTop |  Ízelítő


Partnereink

Megosztás

Médiaajánlat | Impresszum
Töltődik...
Türelem töltődik....