Logo
Szigorúan bizalmas – az Arnold-akta  

Szigorúan bizalmas – az Arnold-akta

Szigorúan bizalmas – az Arnold-akta
Ismerjük meg Arnold Schwarzeneggert!

Bevezető – Arnold a választások előtt és után

Arnoldot rajongói a testépítés legnagyobb bajnokaként tartják számon. Győzelmeinek sora hosszan kígyózik lelki szemeink előtt. A FLEX 2000 szeptemberi számában közzétett olvasói szavazás eredményei szerint Arnold a közönség 44%-nak kedvence, 12%-al megelőzve legnagyobb riválisát, Dorian Yates-t. Szavazások eredményein is túl, melyek az Oszták Óriást támasztják alá, mégis, hogyan lett a nyeszlett kissrácból a testépítés legismertebb alakja? Mi tette őt különlegessé?

A következő oldalakon megpróbáljuk felvázolni, hogy melyek voltak azok a tényezők, amelyeknek köszönhetően Arnold befuthatta ezt a karriert. Milyen örökséget hordozott, milyen volt a neveltetése, hogyan edzett, hogyan táplálkozott, milyen volt a személyisége és mely egyéb dolgok járultak még hozzá, hogy ő lehessen a legjobb felépítésű ember a világon.

Reméljük a cikk végére mindenki eldönti majd, hogy minek köszönhető mindez: jó adottságok, vagy kemény munka, stratégia vagy szerencse, vagy ezek nagyszerű szintézise. Ezen felül megpróbáljuk majd a bajnoki receptjét tömören és átláthatóan összefoglalni az olvasók számára, hogy vezérfonalul szolgálhasson saját céljaink eléréséhez. Megpróbálunk fényt gyújtani a fejekben, de azt, hogy a megszerzett tudást ki hogyan használja, már csak az olvasón múlik.

Korai hatások

Adatok

Arnoldot rajongói a testépítés legnagyobb bajnokaként tartják számon. Győzelmeinek sora hosszan kígyózik lelki szemeink előtt. A FLEX 2000 szeptemberi számában közzétett olvasói szavazás eredményei szerint Arnold a közönség 44%-nak kedvence, 12%-al megelőzve legnagyobb riválisát, Dorian Yates-t. Szavazások eredményein is túl, melyek az Oszták Óriást támasztják alá, mégis, hogyan lett a nyeszlett kissrácból a testépítés legismertebb alakja? Mi tette őt különlegessé?

Arnold Alois Schwarzenegger 1947. július 30. napján született Ausztriában, egy Graz melletti falucskában, Thalban. Gustav és Aurelia Schwarzenegger második gyermeke volt Arnold, egy évvel idősebb bátyja, Meinhard 1971-ben autóbalesetben vesztette életét. A második világháború születésekor épp csak két éve ért véget, s Ausztria kóstolgatni kezdte a demokráciát, az Anschluss óta – mikor 1938-ban Hitler Ausztriát provinciaként Németországhoz csatolta – először. Az osztrák nemzeti öntudat az emberekben magasra hágott, az önbizalom és a bátorság a közhangulat részévé vált.

Arnold születésekor édesapja, egy magas, atletikus termetű ember Thal falucska rendőrparancsnokaként dolgozott. Mint ilyen, hitt a fegyelemben és a rendben, ami vonatkozott a falu lakóira és két gyermekére is. Arnold már kora gyermekkorától megtanulta tisztelni az apja által támasztott követelményeket és igyekezett azoknak mindenben megfelelni. Az apa a versengést belenevelte gyermekeibe, különböző sportokban egymás ellen kellett összemérni erejüket, ügyességüket. Sajnos ezeken a versenyeken a kisebb és fiatalabb Arnold általában másodikként végzett, apja rosszallását kivívva.

Az apa, Gustav, mint görög ideál nagy tisztelője sokszor hangoztatta: „ép testben ép lélek”. A fiúkat kemény, napi rendszerességű gyakorlatozásra késztette, mind fizikai, mind lelki értelemben. A testgyakorlás azonnal a felkelés után, még a reggeli előtt megkezdődött. A sport tiszteletét így apjuk plántálta beléjük, aki egyébként curling-bajnok volt. Már ezekben a korai időkben Arnold belekóstolt a labdarúgásba, futásba, úszásba és az ökölvívásba is.

Gustav a gyermekek szellemi fejlődésének elősegítésére választott témából fogalmazványokat íratott velük, természetesen a rendes házi feladatokon felül. Ha nem feleltek meg apjuk elvárásainak, akár az iskolai, akár a különmunka tekintetében, szigorú fenyítésre számíthattak.

Amíg a feladatokat az apjától, addig a szeretetet és támogatást anyjától, Aurelia Schwarzeneggertől kapta Arnold. Bár a fiúk fejlődése érdekében az apa törekvéseit ő is támogatta, anyai fellépése és szeretete sokkal lágyabbá tette kapcsolatát a gyerekeivel. Arnold érzékenyen reagált a feléje áradó szeretetre és anyjának önzetlenségére. A történet szerint anyja például egy ízben az erdőn keresztül másfél órát gyalogolt kezében a kis Arnolddal, hogy elérjen a legközelebbi orvosig. (Szerk: A képek Budapesten, a Vörös Zsaru c. film forgatása idején készültek, mikor is Aurelia Schwarzenegger meglátogatta fiát.)

Egy 15 éves focista mutatta meg először Arnold Schwarzeneggernek a súlyemelést, 1962-ben, láberősítés címén. Amint a fiatal Arnold átlépte a graz-i Union Gym küszöbét, tudta, hogy ez az ő útja, az ösvény, amelyre rá kell lépnie. Az alapokat az idősebbektől, a 30 éves Karl Gerst-től és Kurt Manultól, valamint az 50 éves Helmut Knaur-tól tanulta meg. Ezek a férfiak lettek Arnolt mentorai és barátai.

Ekkortájt fedezte fel a testépítő magazinokat is, mint amilyen a Muscle Builder és a Mr. America voltak, valamint azokat a filmeket, melyekben olyan sztárok szerepeltek, mint Steve Reeves, Brad Harris és Reg Park. Közűlük Park személye lett az elsődleges forrás és követendő példa. Olyan sikeresen tudta véghezvinni és saját erejéhez igazítani a Park által alkalmazott módszereket, hogy fejlődése során hosszú távra szóló barátság is kialakult közöttük.

Ezeknek a filmeknek a nézése közben jött rá, hogy Amerikába kellene költöznie, ahol testépítő- és filmsztár lehetne. Amerika számára a korlátlan lehetőségeket jelentette, egy helyet, ahol az Ausztria által gúzsba kötött szárnyait kibonthatja. Arnoldot hajszolta a gondolat, hogy erős legyen, nem csupán testében, de lelkében is. Példaképpé akart válni mások számára és megtette azokat a lépéseket, amelyek ehhez szükségesek. Testépítés – amiről tudta, hogy több, mint szenvedély. Ez az a fogalom, amelyre az életét felépítheti.

Analízis – Bár Arnold sokmindenben anyjára ütött, mégis apja arányait és fegyelmét örökölte. Gustav valószínűleg katonai múltjából merítette a vezényszavakat és a modort, mellyel gyermekeit nevelte. Arnold legendás képességét arra, hogy célokat tűzzön maga elé és ezen célok elérésének rendeljen alá mindent, apjának köszönheti. Arnoldot már kora gyermekkorában versengésre nevelték. Kisebb testvérként a bátyja ellen győzni lehetetlen feladatnak tűnt. Innen eredeztethetjük Arnold képességét arra, hogy képességei birtokában szálljon szembe bárkivel, legyen szó Sergio Oliva testépítőről, vagy akár Gray Davis politikusról.

Az édesanya szeretetének hatása érezhető Arnold társas kapcsolatain és azon, amilyen hűséggel ragaszkodik a barátaihoz. Sokakat, akiket még testépítő pályafutása elején fogadott bizalmába, ma is barátai között tudhat. Képességének, hogy a bizalmára méltó emberekkel szoros kapcsolatot tudott kialakítani, a későbbiekben hihetetlen nagy hasznát tudta venni, miközben a testépítő világban feljebb és feljebb emelkedett. Arnold már testépítő karrierje elején idősebb és tapasztaltabb sportolókkal vette körül magát. Ez nem csupán a tanulási folyamatot gyorsította meg, hanem mentális és fizikális fejlődésének is komoly lökést adott.

Arnold céltudatos volt a kezdetektől fogva. Reg Parkra nem mint utolérhetetlen ideálképre tekintett, ahogyan sok más fiatal rajongója, hanem olyan valakire, aki bebizonyította, hogy van elérhető cél egy sportoló előtt. És ha Reg Park elérte, miért ne tehetné meg ő maga is? Arnold a testépítő-karrierjén kívüli sikereit is eszközzé tette a végső cél elérése érdekében. Amerikába költözni, filmsztárrá és befolyásos vezetővé válni – ezekért a célokért a testépítés végcél és ...

Összefoglalás – a földrajzi helyzet, a genetikai adottságok, a neveltetés: Arnold Schwarzenegger közel ideálisnak mondható fegyverekkel szállhatott harcba a testépítés világában. Lehetetlen lenne eltúlozni ezen tényezők jelentőségét, amelyek testépítővé és emberré formálták őt. Hozzá kell tennünk, hogy az osztrák kisvárosi környezet nem szolgált olyan könnyebbséggel a korai években, mint egy jól felszerelt edzőterem. Tengerentúli társai számára ekkor ezek a dolgok már természetesek voltak. Mégis sikerült ezeket a buktatókat és hátráltató körülményeket a saját hasznára fordítani, mert motivációt adtak neki, hogy Amerikába menjen. A lecke, amit meg kell tanulnunk tőle, az az, hogy te, mint egyéniség, a saját körülményeiddel és adottságaiddal hogyan tudsz mindent úgy a célod eléréséhez csatasorba állítani, ahogyan Arnold tette.

Edzés

Adatok – mióta Arnold mintegy negyven éve színre lépett, edzésmódszereit sokan és sokféleképpen elemezték már. Akár az elsöprő intenzitás, a hihetetlen céltudatosság, vagy a nagyfokú ragaszkodás bizonyos edzésmódszerekhez, az Osztrák Óriás edzésével kapcsolatos hogyanokat és miérteket nehéz mélyrehatóan és hitelesen megválaszolni.

Arnold a legelső naptól fogva különbözött módszerében és intenzitásában is. Ahogyan „The education of a bodybuilder” c. írásában elemzi, rajongás és vadság keverékével támadta meg a súlyokat még az Athletic Union Gym törzsgárdájához képest is. „Szerettem érezni a hideg vasat és ahogyan az acél a fogásomtól felmelegszik. Szerettem a hangokat és a szagokat, amelyek az edzőtermet uralták.” – írja – „Már csak azért éltem, hogy lent lehessek.”

A korai edzések egyszerűek voltak: Arnold teljes testre dolgozott (a vádlira kevésbé hangsúlyosan), három nem egymást követő napon hetente. A korai hatvanas években még a legmodernebb edzőtermi gépek is durvák voltak, használatuk pedig idétlen, ezért a testépítők leginkább a szabadsúlyos gyakorlatokat preferálták, a fekvenyomást, tárogatást és pullóvert mellre, nyakból nyomást és oldalemelést a vállakra, felhúzást, evezést és fűrészelést a hátra, egykezes és kétkezes bicepszet, szűknyomást és homlokra engedést tricepszre, lábra pedig guggolást, lábhajlítást és nyújtást. A felülés volt az alapvető hasgyakorlat, a vádlit pedig lépcsőn, vagy fakockákon edzették. Arnold ezeket az alapokat használta a rajtnál és ezek szolgáltak alapul későbbi edzésmódszereihez.

Bár Arnold a mentorai által tanácsolt irányvonal szerint kezdte meg edzéseit, később a tőlük tanultakat saját ízlése szerint saját magához alakította, ahogy az idő múlásával egyre inkább kezdett bízni önmagában. Részben bálványa, Reg Park által alkalmazott rutin szerint járt el, ahogyan az akkoriban kiadott Weider-magazinokban olvasta. Park alapelve szerint az alapmozgásokat minél nagyobb súllyal, kis ismétlésszámban kell végezni (5-10 ismétlés sorozatonként). Célja elérésében, mely szerint 250 fontra akarta feltömegelni magát, ez a módszer még jobban inspirálta.

Arnold a kezdetektől fogva bízott annyira önmagában és megértette annyira a teste jelzéseit, hogy az edzéseket a szigorú előírás helyett egy sokkal inkább ösztönös módszer szerint végezte. „Building the legs of an oak” c. könyvében ezt írja: „Mikor még Ausztriában voltam, a legfurább módon edzettem. Nem hasonlított igazán semmire, a legbelsőbb ösztöneimre hallgattam. Az edzőtársaimmal eldöntöttük, hogy aznap melyik testrészre edzzünk, aztán nekiálltuk, hogy szétbombázzuk a választott izomcsoportot.”

Bár eleinte a heti három edzésnapos módszer híve volt, hamar rájött, hogy teste ennél sokkal többet bír. Megemelte az edzésmennyiséget heti hat napra, az izomcsoportokat különböző napokra bontva. Ez a módszer, amit ma bontott edzésnek nevezünk, a hatvanas években nagy újdonságnak számított és az Óriás maga nagy úttörője volt ennek az irányzatnak.

Arnold hat napos edzésprogramja – amit már versenyzői karrierje során követett – testrészek szerint így nézett ki:

  reggel este*
Hétfő mell/hát** alkar
Kedd váll/csuklya bicepsz/tricepsz**
Szerda combhajlító combfeszítő
Csütörtök mell/hát** alkar
Péntek váll/csuklya bicepsz/tricepsz**
Szombat combhajlító combfeszítő
Vasárnap pihenőnap  

* Vádli és hasedzés minden este
** Szuperszettben

A tipikus Schwarzi-féle edzés a szűk egy órástól a több, mint három órás hosszig terjedt, 30-60 másodperces pihenőkkel a sorozatok között. Keményen, precízen és gyorsan edzett. Annak megfelelően csinálta lazábban, vagy szigorúbban a mozdulatsort, ahogyan érezte, hogy fejlődhet tőle. Híres volt arról, hogy egy edzés alatt a magas intenzitás miatt több edzőpartnert is „elfogyasztott”. A Muscle Builder / Power magazinnak írt cikkében azt írta: „Amikor belépek az edzőterembe, az a düh és elszántság jár át, amit egy boxoló érez, mikor kész arra, hogy egy k.o.-t jelentő ütést helyezzen el ellenfele testén. Az agyam arra fókuszál, hogy az adott testrészt a lehető legkegyetlenebbül lebombázzam, ennek szolgálatába állítva minden testi és szellemi energiámat.”

A kardiovaszkuláris edzést Arnold a minimumon tartotta. Némi szabadidős kocogástól eltekintve – a part a Venice Gold’s-tól pár lépésre volt – edzésének döntő többségét a súlyzós edzés tette ki.

Analízis – nyilvánvaló: Arnoldhoz pontosan ez a módszer illett. Vannak, akik évekig edzenek és nem tudják kitapasztalni, hogy mi az, amitől fejlődnek és mi az, amitől nem. Arnold ezen a problémán nagyon hamar túllépett.

Nagyon egyénfüggő a test reakciója a progresszív túlterhelés edzésmódszerére. Nem minden módszer hatásos mindenkinek. Az intenzitásnak, sebességnek és tartamnak ez a kombinációja, amellyel Arnold edzett, kiegészítve a későbbiekben tárgyalt diétájával, ideális volt arra, hogy izmot építsen, zsírt pedig ne raktározzon.

Összegzés – Arnold megtalálta azt a módszert, ami a mentálisan és fizikálisan is tökéletesen illett hozzá. Fontos hangsúlyoznunk, hogy már az elejétől fogva saját képére formálta a mentorai által neki szánt tanácsokat. Neked is ezt kell tenned: meg kell találni a megfelelő edzésprogramot és úgy alkalmazni, ahogy egyénileg fejlődhetsz tőle. Egyesek, mint Arnold, a volumen edzés elkötelezettjei. Minden egyénnél különbözik a test alkalmazkodóképessége a terheléshez, ahogyan az ennek megfelelő edzésmódszerhez is. Ne félj variálni a sorozat és ismétlésszámokat, testrészek kombinációját és szétválasztását. Arnold mindig úgy edzett, hogy attól a legjobban fejlődhessen.

Táplálkozás

Adatok – Arnold tanácsadói a kezdetektől fogva kiemelték a fehérjebevitel fontosságát. Amennyiben egy átlagembernek fél gramm, úgy egy testépítőnek egy gramm fehérje kell tiszta testsúlykilogrammonként naponta. A hetvenes években és korábban az állati eredetű fehérjék – mint a tojás, halfélék, húsok és tejtermékek – túlsúlya volt jellemző. Arnold hangsúlyozta a teljes ételek fogyasztását, mint elsődleges vitamin és ásványianyag forrásét. Természetesen kiegészítők formájában is szedett vitaminokat és ásványi anyagokat, főleg azokban az időszakokban, amikor a testének a növekedéshez, vagy az edzésintenzitás növeléséhez szüksége volt rá, így egészítve ki a teljes ételeket.

Arnold napi hat étkezésre állt be: három főétkezésre és három kisebbre. A tömegnövelő diétája 5000 kalóriás volt és 300 gramm fehérjét tartalmazott. A kevert fehérjeforrásokat tartalmazó proteinturmixok mindig részét képezték az étrendjének: kedvence két pohár tej sovány fehérjével, tojással és fél csésze fagyival összekverve. Ez a turmix kiváltott egy kisebb étkezést.

Az étkezés egységessége sarokkövét képezte Arnold programjának. Fegyelmezetten követte a számára ideális testépítő étrendet és mindig ügyelt arra, hogy a megfelelő mennyiségű fehérje, kalória és egyéb tápanyagok minden nap bevitelre kerüljenek.

Analízis – azok az elvek, melyeket Arnold követett 30 évvel ezelőtt, megegyeznek azokkal az arany-szabványokkal, amelyeknek követését ma is csak tanácsolni tudjuk. Bár ebben az időszakban még kevésbé lehetett megérteni a táplálkozástudomány mai állása mellett már nyilvánvaló tényeket, Arnoldot elkötelezettsége és ösztönei a helyes irányba vezették. Sokminden, amit ma már tudunk, még nem volt ismert, vagy nem volt közismert Arnold fénykorában. Azok az elvek, amelyeket Arnold követett, abban az időben sokan megkérdőjelezték, azonban az eltelt idő őt igazolta, mind nagy vonalakban, mind specifikumokban (pl. szükséges fehérjemennyiség, vagy makronutriensek aránya a napi étkezésben).

Arnold történetében sok utalást találhatunk arra, hogy mekkora fontosságot és figyelmet tulajdonított az étkezésnek, azonban a jelek szerint az edzésnél jóval kevesebbet. Az étkezés nagyon sok testépítőnél a gyenge láncszemet jelentheti, azonban Arnoldnál a jelekkel ellentétben nem ez a helyzet. Ő megértette az étkezés alapjait és meg tudta valósítani napi szinten úgy, hogy már nem kellett azt túlhangsúlyoznia, mint az edzést. Talán azért érezhetünk így, mert ösztönei itt is a helyes irányba hajtották, vagy talán azért, mert a vele egyenrangúakhoz képest fényévekkel előrébb tartott, így nem kellett az interjúkban és a könyveiben olyan sokat beszélnie a táplálkozás rejtelmeiről.

Így volt ez a kiegészítőkkel is. Arnold mindig élt a táplálékkiegészítők nyújtotta előnyökkel, szedett fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat, ezzel egészítve ki a teljes ételek adta étkezési fővonalat. Bár a fehérjeturmixokról alkotott elképzelése nem egyezik a mai állásponttal, az alapok mégis hasonlóak. Ebben az időszakban a fehérjeporok még kellemetlen ízű, rossz állagú, elég gyenge minőségű dolgok voltak, amit a sportolók tejjel, tojással, banánnak együtt fogyasztottak. Manapság ezek a kiegészítők kiváló minőségű és jól emészthető fehérjeforrásnak számítanak. Ennek ellenére Arnold hitt a folyadék formájában bevitt kalória hasznosságában és izomépítő tulajdonságában.

Arnold nagyon kevés dologban tévedett. Tisztában volt a zsírok jelentőségével és sok jó zsírforrást jelölt meg: olyanokat, mint az olajos magvak, mogyoró, stb., azonban ide sorolta a majonézt is, ami telített zsírsavakban sajnos gazdag. Persze nem kizárt, hogy a jövő esetleg őt igazolja majd. A telített zsírsavak fontosak a tesztoszteron és hasonló hormonok termelésének serkentéséhez, ezért megítélése testépítő körökben igen változó.

Összegzés – Arnold hetvenes évekbeli étrendje egyszerű és célszerű volt, még annak fényében is, ha a korszak óta eltelt időszak tudományos eredményeit is ideszámítjuk. Csak egyes igen kifinomult kiegészítőkben szenvedett hiányt, ennek oka pedig az volt, hogy ebben az időben ezek a kiegészítők még nem léteztek. A kortárs tudomány által elért eredmények – mint például a kreatin és glutamin nemrég felismert hasznossága és fontossága – talán még az ő fizikumát is jobbá fejleszthették volna. Az bizonyosan kijelenthető, hogy az eltelt harminc évtől eltekintve nincs olyan versenyző, aki akár ezen a téren is megelőzhette volna. Arnold ösztönei, tudása és azok felhasználását követő eredmény demonstrálja azt, hogy az érától függetlenül a lehetőségekből kihozta a lehető legtöbbet. Ha tőle akarnánk idézni: „Edzeni megfelelő étkezés nélkül olyan, mintha ásnánk egy gödröt és magot nem vetnénk bele. Sosem nő ki belőle semmi.”

Pszichológia

Adatok – A testépítők évtizedek óta tisztában vannak vele. A szórakoztatóipar is hamar megtanulta. A politikusok először csak gúnyolódtak az elképzelésén, de hamarosan igaz híveivé kellett váljanak. Ez az, ami később mindenki előtt napnál világosabbá vált: bárki, aki valaha kapcsolatba került Arnold Schwarzeneggerrel, belátta, hogy természetéből adódóan egy összpontosított, motivált, megbízható és céltudatos személyiség. A siker elérésére egy egészen ritka belső tűz hajtja. Arnold erről a testépítés világában is fontos és különleges adottságáról a „The education of a Bodybuilder” c. könyvében így vall:

„Megkérdeztem magamtól: miért pont te, Arnold? Hogy lehettél pont te a Mr. Universe mindössze öt év edzésmúlttal? Mások is pontosan ezt kérdezték tőlem. Megpróbáltam megkeresni a különbségeket köztem és a többi testépítő között. A legnagyobb külöbségnek azt találtam, hogy a legtöbben nem úgy gondolkoztak, hogy GYŐZTESEK LESZNEK. Volt valami zavaros elképzelésük arról, hogyan is szeretnének kinézni egy szép napon, de közben kételkedtek abban, hogy meg is tudják ezt valósítani. Ez az, ami lerombolta őket. Hitem szerint ha a semmiért edzel, ha nincs célod, csak pazarlod az erődet.”

Azokkal az emberekkel ellentétben, akiknek csak a jövőbeni dicsőség homályos víziója jutott, Arnoldnak megvan a képessége arra, hogy összpontosítson arra, amit el kíván érni, mert felismerte, hogy minden egyes pillanat a jövő egy-egy építőköve. A fiatal Arnold számára ez azt jelentette, hogy még akkor is az izmaira koncentrált, amikor nem edzett.
„Az agyam folyamatos kapcsolatban állt a testemmel, az izmaimat folyamatosan éreztem és mindig számbavettem őket edzés előtt. Ez nemcsak a gyakorlatok során segített, hanem olyan volt, mintha meditálnék. A gondolataimat az izmaimba zártam edzés közben, mintha az agyam került volna a szövetek közé. Csak azzal, hogy gondoltam rá, vért küldtem az izmokba.”

Amikor Arnold belépett a terembe, csak a célok lebegtek előtte. Nem úgy, mint egyes társai előtt.

„Testépítők ... azt gondolnánk, ha mindenki ugyanolyan gyakorlatokat csinálna, ugyanolyanok lennének az izmaik is. Én pedig láttam embereket kihullani a sorból eredmények nélkül, kifulladva. Tudtam a titkot: koncentrálni. Csak az edzésre összpontosítani és nem hagyni, hogy bármi más gondolat az agyadba furakodjon.”

Legendák szólnak Arnold verseny előtti koncentrációjáról. Sokan még ma is emlegetik, hogyan spannolta a barátait, amire a legjobb példa a Pumping Iron. Néhány esetben ez volt az a képesség, hogy nem csupán elhitte, de tudta, hogy meg fogja nyerni a versenyt és ez a képessége a győzelemig hajtotta őt. Ilyen volt az az 1970-es eset is, amikor hét Mr. Olympia győzelme közül a legelsőt aratta, felülkerekedve Sergio Oliván.

Az ezt megelőző évben Sergio olyasmit tett, amit sem azelőtt, sem azután senki nem tudott megtenni. Sergio iszonyatos megjelenése kicsinálta Arnoldot. Ezért számára egy év szorgalmas és csendes edzés következett, ami nem csupán fizikumát változtatta meg radikálisan, de visszaadta hitét abban, hogy elég nagy ahhoz, hogy legyőzze a „Mítoszt”.

„Az öltözőben Sergio már a versenyre pumpálta fel magát. Nem vettem le a szemeimet róla. Csak bámultam. Minden egyes mozdulatát követtem a szemeimmel. Egyszercsak megállt és rám bámult, hogy vajon én is elkezdtem-e már vetkőzni. Tudtam, hogy ezúttal lenyomom.”

Ezernyi példa van arra, hogyan használta Arnold a pozitív gondolkodás erejét arra, hogy céljait elérje, mind a testépítésben, mind a sporton kívül. Úgy tűnik még sok éven át követni fogja ezt a gondolatmenetet és felhasználja álmai megvalósításának érdekében.

Analízis – Arnold egy győztes. Egyszerűen és tisztán győztes. A vereség nem merül fel lehetőségként, sem akkor, sem most. Példaképévé vált azoknak a „segíts magadon” szakértőknek, akiket pártfogolt, Norman Vincent Peale-től Anthony Robbinsig. Anthony azt mondta, „Mindig lesz lehetőség az életben nagyobbra vágyni, áttörni a határokat, elképzelni az elképzelhetetlent.” Akár Arnold Schwarzenegger is mondhatta volna.

Erre a gondolkodásmódra jó példa az, amit Arnold a bicepszedzéséről mondott: „Emlékszem, hogy karedzéskor nem csupán arra gondoltam, hogy 55-ös karom lesz. Inkább arra, hogy akkorára gyúrom őket, hogy kitöltsék az egész termet.”

Nagyszerű emberek az élet minden területéről egy dologban megegyeznek: ahhoz, hogy sikereket érj el az életben, győztesként kell gondolkodnod. A motiváció kell hajtsa a cselekedeteidet és nem félelem. Arnold ennek a mentén haladt és eredményként ölébe hullottak mindazok a sikerek, amelyeket el akart érni.

Összegzés – Foglaljuk össze, mit is mond Arnold életfilozófiája „Számomra az élet folyamatos éhség. Az élet értelme nem csupán a létezés, a túlélés, hanem az, hogy fejlődjünk, haladjunk előre, birtokoljunk és hódítsunk.” Kövesd Arnold példáját! Bárki, aki olvassa ezt, képes lehet arra, hogy félénk léptei során ezt jól az eszébe vésse. Próbáld csak meg magad a helyébe képzelni és tégy úgy, ahogy ő tett Reg Park esetében. Gondold el, hogyan cselekedne, reagálna az adott szituációban. Pozitív gondolkodóvá válni úgy a legegyszerűbb, ha az előtted haladó pozitív gondolkodók példáját követed. A történelem során kevés olyan ember van, aki jobb munkát végzett álmai valóra váltása során, mint Arnold Schwarzenegger.

A háttér

Adatok – Arnoldnak több olyan barátsága van, melyeknek kezdete három, vagy akár négy évtizeddel korábbra datálható. Kevesen mutattak olyan korszakokon átnyúló, elkötelezett hűséget egyes, ezt megérdemlő emberek iránt, mint ő tette. Ez leginkább a szórakoztatóipar egyes tagjaira vonatkozik, ahol hosszú ideig bálvány volt.

Az egyik legrégebbi barátság Franco Columbu testépítőhöz köti. Franco 1965-ben, egy müncheni versenyen találkozott Arnolddal és szinte azonnal összemelegedtek. Francoban olyan emberre talált, akivel megoszthatta az elkötelezettségét és céltudatosságát, de aki mégis ugyanolyan jó szívű és kellemes természetű volt mint ő maga.

Voltak időszakok, amikor ez a két ember együtt lakott, együtt utazott, együtt edzett, sőt meg is mérkőztek egymás ellen. Franco volt Arnold tanúja az esküvőjén és mindmáig összejárnak, hogy összemérjék az erejüket a másik kedvenc sportjukban, amely a sakk.

Amikor Joe Weider Amerikába vitte Arnoldot, egy olyan kapcsolat kezdetét jelentette, amit leginkább egy apa és fiú, mester és tanítvány kapcsolathoz hasonlíthatnánk, üzleti kapcsolat és mégis tiszta barátság. Weider magazinjai voltak az elsők, amelyek Arnoldot a nemzetközi figyelem középpontjába állították, ugyanakkor Arnold volt az, aki ezeket a magazinokat egy szolid kiadóból ágazatvezető médiaszereplővé tette.

Arnold érzései öreg barátja iránt még mindig olyan nyilvánvalóak, mint egykor. Egy Arnold tiszteletére nemrég tartott gálán, melyen a kormányzó kétezer republikánus szavazó előtt tartott beszédet, átvágott a tömegen és Joe asztalához ment, hogy személyesen mondjon köszönetet megjelenéséért.

A régi barátok listája hosszú, a teljesség igénye nélkül: Albert Busek, Franco Columbu, Jim Lorimer, Sven Ole-Thorsen, Art Zeller és Joe Weider. Ezeket az embereket a testépítés kapcsán ismerte meg, de hatást gyakoroltak rá mint hollywood-i sztárra, kormányzóra és kultúrális ikonra is.

Arnoldnak a legtöbb támogatást és a legstabilabb hátteret mégis felesége, Maria jelenti és négy gyermekük: Katherine, Christina, Patrick és Christopher. Arnold és Maria két évtizedes házassága igazi ritkaság Hollywoodban. Mielőtt harcba szállt a kormányzói címért, előrevetítette, hogy csak a családja teljes támogatása mellett hajlandó indulni a címért. Mindezek fényében nem csoda, hogy ezt a támogatást meg is kapta.

Analízis – Annak ellenére, hogy sok régi barátságot ápol, nem megy bele a barátkozásba olyan könnyen. Igazi közösségi ember, aki azonban nagyon ügyel arra, hogy kivel milyen viszonyban áll és tisztában van azzal is, hogy ki az, aki árthat neki. Arnold nem csípi a hülyéket, ennek a Pumping Iron c. filmjében hangot is ad egy történet erejéig, mikor az egyszeri testépítőről mesél. Arnold ugyanakkor a jellem nagy tisztelője. Ahogyan minden sikerorientált ember, ő is hasonló gondolkodásúakkal veszi magát körül. Tegyük hozzá, hogy a hasonszőrűek között fennálló szimbiotikus állapot a rokon gondolatok áramlását is nagyban megkönnyíti. Minden barátja más módon és más szinten segítette az előrelépését. Lássunk néhány példát.: Franco Columbu remek edzőtárs volt a számára, mert nagy ereje miatt újabb és újabb csúcsok felé hajtotta Arnoldot a teremben. Albert Busek, a német kiadó, fényképész és konditerem-tulajdonos 1965-ben szárnyai alá vette Münchenben a 18 éves Arnoldot, köztük életre szóló bizalom és barátság alakult ki. Joe Weider tökéletes példával járt Arnold előtt, tőle tanulta meg az üzlet alapjait. Elmondása szerint Joe-nak köszönheti vállalkozói szemléletét meglapozó ismeretanyagát is. Art Zeller fotós (elhunyt 1999-ben) segítette, mikor Kaliforniába érkezett, angolul tanította és simává tette az új környezetbe történő beilleszkedését. Jim Lorimer üzletember a versenyek reklámértékét a siker leckéivé tette Arnold számára.

Összegzés – Arnold nagyon fontosnak tartja emberi kapcsolatait. A testépítő Franco Columbutól a hollywoodi haver Danny DeVitón át feleségéig, Maria Shriverig minden barát sikerének szerves része, ők pedig cserébe megkapták ezért járó teljes megbecsülését.

Tanulj Arnoldtól: azokat az embereket kell követni, akik felemelnek és nem olyanokat, akik visszahúznak. A testépítés világában néha úgy tűnhet, hogy aránytalanul sok olyan ember van, akinek bukását előbb kísérheted figyelemmel, minthogy alkalmad lenne felülmúlni őket. Kerüld ezeket a negatív energiákat és olyanok társaságát keresd, akiknek önbizalma és sikere bátoríthat téged, amíg a te pozitív tulajdonságaidból ők profitálhatnak.

Amikor edzőpartnert választasz, úgy tedd, ahogyan barátokat választottál magad köré. Arnold megfogalmazásában egyetlen szabályt kell követni, amely az életben minden kapcsolatra érvényes: „Egy edzőpartner, aki gyorsabbá és jobbá teszi a fejlődésedet, jó edzőpartner. Aki bármilyen módon akadályoz, rossz.”

Ha ezt szem előtt tartod, olyan támogatókat gyűjthetsz magad köré, akik segítik majd fejlődésedet testben és lélekben.

Konklúzió

Ebben a cikkben megpróbáltuk összefoglalni, mely elemekből áll össze a testépítés legnagyobb bajnoka. Természetesen egy olyan embernél, mint Arnold Schwarzenegger egy ilyen próbálkozás úgy hathat, mintha egy műanyag kiskanállal megpróbálnánk leásni a Föld középpontjáig. Ennek ellenére úgy érezzük sikerült elkülöníteni a legfontosabb összetevőket, amelyek egymással összhangban szerepet játszottak a siker elérésében.

Nézzük meg őket lecsupaszítva:

  • a genetikai adottságok és korai szociális behatások egyedi kombinációja
  • hihetetlen edzésintenzitás
  • szigorú étrend, melynek gerincét a teljes ételek adják
  • vágy a győzelem után és a képesség, hogy céljainkra koncentráljunk és elérjük őket, legyenek azok rövid-, vagy hosszútávúak
  • egy gondosan megválogatott emberekből álló csapat támogatása

Meghatározni, hogy melyik milyen százalékban járult hozzá a sportsikerek eléréséhez bonyolult feladat, ha nem egyenesen lehetetlen. A siker első és legfontosabb gátja a velünk született genetikánk, ezzel minden leendő testépítőnek tisztában kell lennie. Ráadásul ez az a pont, amelyre semmilyen ráhatásunk nem lehet. A testépítés azonban tele van olyan, csodálatos genetikával megáldott emberekkel, akik sosem érhették el saját határaikat, mert kevés volt bennük az akarat. És vannak olyanok is, akik ugyan nem élvezhették a tökéletes testszerkezet adta előnyöket, mégis a lehetőségeik maximális kihasználásával testépítő szupersztárokká váltak. Ilyenek pl. Larry Scott, Franco Columbu, vagy Rich Gaspari. Fontos kiemelni, ha egy olyan fizikumot akarunk megdolgozni olyan akarattal, mint Arnoldé, mindig arra kell összpontosítanunk, hogy min szükséges változtatni. Be kell tanulni a koncentrálásnak ezt az emberfeletti fokát, amikor már nem csupán súlyokat emelünk, hanem izmot építünk! Tökéletesítsd a diétádat és azt arnoldi fegyelemmel tartsd is be! Lásd az elérendő célt, mintha csak ki lenne terítve eléd, aztán menj, és érd el! Vedd magad körül okos, céltudatos és pozitív emberekkel. Csináld komolyan és várd az eredményt, mert el fog jönni.

Arnold Schwarzenegger olyan zseni, akiből száz évente csak egy születik. Még a testépítés „sötét éveiben”, a hetvenes évek elején is képes volt olyan fizikumot építeni, amelyet szégyenkezés nélkül hasonlíthatunk össze a maiakéval. Bár még egy Arnold nem lesz a világon, mindig lesz remény, hogy feltűnik egy újabb hasonló csillag a testépítés egén és ez a csillag bárhonnan érkezhet. És most, hogy kezedben vannak azok a fegyverek, amik neki megadattak, miért ne lehetnél te az a csillag?

Címoldal | Sztárprofil | Interjúk | Videók | Vissza


Tényleg gagyi az idei Mr. Olympia? Háború vagy cicaharc?
Még mindig jobb, mintha valóságsóban bohóckodna!
Egyre izgalmasabb az idei Mr. Olympia!
Termékajánló
%
6 kg 
 / 4.8
20%   29 980 Ft  
23 990 Ft
60 tab. 
 / 4.6
 
4 790 Ft
3 kg 
 / 4.5
7%   14 990 Ft  
13 990 Ft
450 gr. 
 / 4.4
 
4 990 Ft
Képgaléria
Képgalériánkban jelenleg
104378 fénykép található.
PCA Tropical ASO, Szeged, 2018.04.29.
PCA Tropical ASO, Szeged, 2018.04.29.
Kereső |  NapiTop |  HetiTop |  HaviTop |  Ízelítő

Videó Ajánló
Komoly Monster Pak trükk
Komoly Monster Pak trükk
Muscle World 3 Official trailer
Muscle World 3 Official trailer
Kereső |  NapiTop |  HetiTop |  HaviTop |  Ízelítő


Partnereink

Megosztás

Médiaajánlat | Impresszum
Töltődik...
Türelem töltődik....